logo
 
Dobrodošli na
web stranicu najnježnije
stomatološke ordinacije
thumb
Ordinacija je započela sa radom 1994. godine na adresi Josipa Predavca 8. Krajem 2009. seli u novi moderno opremljeni prostor na adresi Josipa Predavca 11. Ordinacija funkcionira kao grupna praksa u kojoj ordiniraju dr. Višnja Makovica i dr. Viktorija Runac, te sestra i zubni tehničari. Ordinacija je u ugovornom odnosu sa HZZO.
thumb
Višnja Makovica, dr. med. dent.
Završila je srednju Zubotehničku školu a nakon toga Stomatološki fakultet u Zagrebu. Radi u Domu zdravlja Dugo Selo do 1994. godine kada otvara privatnu stomatološku ordinaciju.
thumb
Dr. Viktorija Runac, dr. med. dent.
Rođena je 1979. godine. Nakon završene 16. jezične gimnazije upisuje Stomatološki fakultet u Zagrebu na kojem diplomira 2003. godine. Nakon nekoliko godina prakse 2009. godine završava specijalizaciju Obiteljske stomatologije na Stomatololškom fakultetu u Zagrebu. Sudjeluje na brojnim kongresima u zemlji i inozemstvu.
Opća stomatologija
- Konzervativni zahvati (sve vrste estetskih i amalgamskih ispuna)
- Endodontski zahvati ( liječenje i punjenje korijenskih kanala)
- Čišćenje supragingivnih i subgingivnih naslaga
- Upute o oralnoj higijeni

Dječja i preventivna stomatologija
- Sanacija karijesa u mliječnoj denticiji
- Vađenje mliječnih zubi
- Pečačenje fisura
- Fluoridacija
- Terapija Tooth Moussom

Estetka stomatologija
- Izbjeljivanje zubi
- Poliranje
- Pjeskarenje
- Estetske ljuskice
- Zubni ukrasi

Protetske usluge
- Krunice i mostovi
- Privremeni mostovi i proteze
- Metalne (wironit) proteze
- Akrilatne dijelomične i totalne proteze
- Kombinirani radovi
- Udlage

Oralna kirurgija
- Vađenje zuba
- Alveotomije
- Apikotomije
- Implantologija u suradnji s oralnim kirurgom

Ostale usluge
- Radioviziografija (RVG)
- Intraoralna kamera
- Terapija biozonom
- Suradnja sa parodontologom, oralnim kirurgom i ortodontom
Adresa
Josipa Predavca 11
Dugo Selo

Kako do nas? Kliknite na ovaj link za kartu!

Radno vrijeme
ponedjeljak i petak: 8 - 15
utorak, srijeda i četvrtak: 13 - 20
Ostalo vrijeme po dogovoru

Telefon
tel: 00385 1 2750 227
faks: 00385 1 2750 227

email
vrunac@gmail.com

Posjetite nas na instagramu!